White Jade Buddha

Voice Dialogue Foundation
Foundations in Consciousness work, using Voice Dialogue
งานด้านการตระหนักรู้ขั้นพื้นฐานผ่านงานว๊อยซ์ไดอะล้อค
(จิตวิทยาเท่าทันตัวตน)
ววันที่ 9 - 13 มกราคม 2562


สถานที่ : โรงแรม รามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญกรุง 72/4
เวลา 9:00 - 17:00
ณ จุดที่ชีวิตถึงช่วงเวลาที่สุกงอม เราจะรู้สึกได้ถึงเสียงเรียกบางอย่างที่จะให้เรานำสิ่งที่มากกว่าที่เรา สามารถเป็นได้ในขณะนั้นๆหลอมรวมเข้ามาสู่อาณาจักรความเป็นไปได้ของชีวิต สิ่งต่างๆเหล่านั้นอาจจะเป็นการสูญเสียที่กระตุกใจเราให้ค้นหาความบริบูรณ์ (wholeness) การสูญเสียความสัมพันธ์ที่สำคัญ การสูญเสียงานหรือเส้นทางอาชีพ ลูกๆเติบโตขึ้นและมีเส้นทางชีวิตของตนเอง เป้าหมายหรือความหมายของชีวิตได้หายไป มีแรงดึงดูดที่อธิบายไม่ได้เข้ามา มีความฝันที่มาทำให้รู้สึกปั่นป่วน มีสิ่งรบกวนใจเล็กๆน้อยๆจากผู้อื่นที่นำความรำคาญใจมาสู่เราและเราอยากจะหา วิธีบางอย่างเพื่อรับมือกับเรื่องเหล่านั้น หรือ อาจจะมีแรงปรารถนาจากภายในที่จะเติมเต็มชีวิตและอยู่ในดุลยภาพและความเป็น หนึ่ง ปราศจากความขัดแย้งภายใน ไม่ว่าในกรณีใดกรณีหนึ่ง จุดเริ่มต้นของการวิวัฒน์ทางจิตได้เปิดขึ้นในชีวิตแล้ว สำหรับจุดเริ่มต้นเช่นนี้ งานว๊อยซ์ไดอะล้อคเป็นวิธีการที่สำคัญวิธีหนึ่งสำหรับการได้กลับมาเห็น พรสวรรค์และข้อจำกัดต่างๆของคนที่เราคิดว่าเราเป็น และเริ่มต้นที่จะรับด้านที่สูญหายไปของศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยม ในเรากลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้ง
หลักสูตรพื้นฐานนี้เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความเข้าใจกับทฤษฎี พื้นฐานต่างๆของว๊อยซ์ไดอะล้อคและได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรงในการสัมภาษณ์ตัวตน
หัวข้อในการสอน:
จิตวิทยาเกี่ยวกับรูปแบบตัวตน
(The Psychology of Selves)
กระบวนการรู้เท่าทันตัวตน
(The Aware Ego Process)
ด้านผู้มีอำนาจและด้านที่บอบบางของบุคลิกภาพของเรา
(The Power and Vulnerability)
หลักการในธรรมชาติและจิต (สิ่งกระตุ้นตัวตนต่างๆ)
(Principle of Nature and Psyche - what motivates the selves)
แบบแผนพลังงานที่สัมผัสได้ของตัวตนต่างๆ
(Energetic of Selves)
ตตัวตนที่ใกล้ชิด และ ตัวตนที่มีระยะห่าง
(Personal and Impersonal Selves)
การทำงานกับความฝันและบทบาทต่อตัวตนต่างๆ
(Dream Process and the Selves)
ด้านปฏิบัติเพื่อรับประสบการณ์ตรงในหลักสูตรนี้ มีดังนี้:
การฝึกหัดเพื่อค้นพบด้านหลัก ด้านที่ถูกปฏิเสธ และ ด้านที่เป็นเงาของเรา และ การทำงานกับความฝันในรูปแบบกลุ่ม
การรับประสบการณ์การสัมภาษณ์ตัวตนเพื่อสาธิตถึงพลังงานของตัว ตนต่างๆ และ การเรียนรู้ถึงความสำคัญและพลังงานต่างๆของการมีขอบเขตและพื้นที่ของตัวเอง
[มีแปลภาษาไทยตลอดหลักสูตร]
ค่าลงทะเบียนหลักสูตร 5 วันเต็ม “Voice Dialogue Foundation” 32,000 บาท (รับจำนวนจำกัด) พิเศษ เพียง 30,000 บาท หากลงทะเบียนและโอนเงินภายใน 31 ตุลาคม 2561 และพิเศษสุด เพียง 28,000 บาท เมื่อลงทะเบียนพร้อมกับ "Honoring Dreaming" รอบ มกราคม 2562
กรอกใบสมัครได้ที่ LINK ด้านล่างนี้
สมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณซอย 092 452 2424 หรือ คุณเกด 092 251 4224 หรือ vdwthc@gmail.com

Honoring Dreaming
หลักสูตรเรียนรู้ทฤษฎีและปฏิบัติในการทำงานกับความฝัน
วันที่ 17 - 20 มกราคม 2562

สถานที่ : โรงแรม รามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญกรุง 72/4 เวลา 9:00 - 17:00
สำหรับผู้ที่สนใจที่จะรู้จักตนเอง ค้นหาความหมายอันมีคุณค่าจากความฝัน เรียนรู้เพื่อเข้าถึงประโยชน์ของความฝันเพื่อการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงภายใน
ความฝันเป็นภาพสะท้อนของโลกภายใน การเข้าใจและเข้าถึงภาษาของความฝันจะช่วยให้เรารู้จักและเข้าถึงตัวเรามากขึ้น
ความฝันเป็นปัญญาจากภายในที่กำลังสื่อสารกับเราอยู่ทุกขณะ ในขณะที่เราฝัน โลกอีกใบหนึ่งกำลังเผยตัวเองออกให้เราได้สัมผัสกับชีวิตในอีกด้านหนึ่ง
ค้นหาความหมายที่แท้จริงผ่านเครื่องมือที่จะทำให้เราเข้าใจภาษาของความฝันอย่างมีหลักการและทฤษฎี เพื่อนำไปฝึกฝนและใช้ได้จริง ผ่านองค์ความรู้และศาสตร์ที่พัฒนาต่อยอดมากจากจิตวิทยาสายคาร์ลจุง
[มีแปลภาษาไทยตลอดหลักสูตร]
ค่าลงทะเบียนหลักสูตร “Honoring Dreaming” 28,000 บาท (รับจำนวนจำกัด) พิเศษ เพียง 26,000 บาท หากลงทะเบียนและโอนเงินภายใน 31 ตุลาคม 2561 และพิเศษสุด เพียง 24,000 บาท เมื่อลงทะเบียนพร้อมกับ "Voice Dialogue Foundation" รอบ มกราคม 2562
กรอกใบสมัครได้ที่ LINK ด้านล่างนี้
สมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณซอย 092 452 2424 หรือ คุณเกด 092 251 4224 หรือ vdwthc@gmail.com

เกี่ยวกับผู้สอน

เจมี่ โอนา แพนกายา เป็นครูด้านจิตวิทยาเชิงจิตวิญญาณที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี เธอเดินทางสอนทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ และเป็นผู้เขียนบทความเพื่อการสอนมากมายรวมถึงหนังสือที่เพิ่งออกใหม่ ชื่อว่า An Introduction to Voice Dialogue: Finding the Benefit of People Who Bug You เธอเป็นผู้แสวงหามิติทางด้านจิตวิญญาณและเป็นบุคคลที่รักในจิต และยังหลอมรวมการศึกษาเรื่องแบบแผนแม่แบบดั้งเดิม (Archetypal Studies)การฝึกสติภาวนา งานสร้างสรรค์และศิลปะ รวมถึงการฝึกการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆเข้ากับงานว๊อยซ์ไดอะล้อค เธอยังได้พัฒนาหลักสูตรระยะเวลา 2 ปี Transformational Arts เพื่อสนับสนุนผู้คนที่ต้องการพัฒนากระบวนการรู้เท่าทันตัวตน และเพื่อเป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่ฝึกและสนับสนุนผู้ที่สนใจที่จะทำงานเป็นผู้สัมภาษณ์ตัวตนอีกด้วย