White Jade Buddha

Voice Dialogue Workshop Series in Bangkok
July 2017


Voice Dialogue Foundation
Foundations in Consciousness work, using Voice Dialogue
งานด้านการตระหนักรู้ขั้นพื้นฐานผ่านงานว๊อยซ์ไดอะล้อค
(จิตวิทยาเท่าทันตัวตน)
วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : โรงแรม รามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญกรุง 72/4
ณ จุดที่ชีวิตถึงช่วงเวลาที่สุกงอม เราจะรู้สึกได้ถึงเสียงเรียกบางอย่างที่จะให้เรานำสิ่งที่มากกว่าที่เรา สามารถเป็นได้ในขณะนั้นๆหลอมรวมเข้ามาสู่อาณาจักรความเป็นไปได้ของชีวิต สิ่งต่างๆเหล่านั้นอาจจะเป็นการสูญเสียที่กระตุกใจเราให้ค้นหาความบริบูรณ์ (wholeness) การสูญเสียความสัมพันธ์ที่สำคัญ การสูญเสียงานหรือเส้นทางอาชีพ ลูกๆเติบโตขึ้นและมีเส้นทางชีวิตของตนเอง เป้าหมายหรือความหมายของชีวิตได้หายไป มีแรงดึงดูดที่อธิบายไม่ได้เข้ามา มีความฝันที่มาทำให้รู้สึกปั่นป่วน มีสิ่งรบกวนใจเล็กๆน้อยๆจากผู้อื่นที่นำความรำคาญใจมาสู่เราและเราอยากจะหา วิธีบางอย่างเพื่อรับมือกับเรื่องเหล่านั้น หรือ อาจจะมีแรงปรารถนาจากภายในที่จะเติมเต็มชีวิตและอยู่ในดุลยภาพและความเป็น หนึ่ง ปราศจากความขัดแย้งภายใน ไม่ว่าในกรณีใดกรณีหนึ่ง จุดเริ่มต้นของการวิวัฒน์ทางจิตได้เปิดขึ้นในชีวิตแล้ว สำหรับจุดเริ่มต้นเช่นนี้ งานว๊อยซ์ไดอะล้อคเป็นวิธีการที่สำคัญวิธีหนึ่งสำหรับการได้กลับมาเห็น พรสวรรค์และข้อจำกัดต่างๆของคนที่เราคิดว่าเราเป็น และเริ่มต้นที่จะรับด้านที่สูญหายไปของศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยม ในเรากลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้ง
หลักสูตรพื้นฐานนี้เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความเข้าใจกับทฤษฎี พื้นฐานต่างๆของว๊อยซ์ไดอะล้อคและได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรงในการสัมภาษณ์ตัวตน
หัวข้อในการสอน:
จิตวิทยาเกี่ยวกับรูปแบบตัวตน
(The Psychology of Selves)
กระบวนการรู้เท่าทันตัวตน
(The Aware Ego Process)
ด้านผู้มีอำนาจและด้านที่บอบบางของบุคลิกภาพของเรา
(The Power and Vulnerability)
หลักการในธรรมชาติและจิต (สิ่งกระตุ้นตัวตนต่างๆ)
(Principle of Nature and Psyche - what motivates the selves)
แบบแผนพลังงานที่สัมผัสได้ของตัวตนต่างๆ
(Energetic of Selves)
ตัวตนที่ใกล้ชิด และ ตัวตนที่มีระยะห่าง
(Personal and Impersonal Selves)
การทำงานกับความฝันและบทบาทต่อตัวตนต่างๆ
(Dream Process and the Selves)
ด้านปฏิบัติเพื่อรับประสบการณ์ตรงในหลักสูตรนี้ มีดังนี้:
การฝึกหัดเพื่อค้นพบด้านหลัก ด้านที่ถูกปฏิเสธ และ ด้านที่เป็นเงาของเรา และ การทำงานกับความฝันในรูปแบบกลุ่ม
การรับประสบการณ์การสัมภาษณ์ตัวตนเพื่อสาธิตถึงพลังงานของตัว ตนต่างๆ และ การเรียนรู้ถึงความสำคัญและพลังงานต่างๆของการมีขอบเขตและพื้นที่ของตัวเอง
ค่าลงทะเบียนหลักสูตร “Voice Dialogue Foundation” 23,540 บาท พิเศษ เพียง 21,400 บาท หากลงทะเบียนและโอนเงินภายใน 9 มิถุนายน 2560 (รับจำนวนจำกัด)
กรอกใบสมัครได้ตามLINK ด้านล่างนี้้
สมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณซอย 092 452 2424 หรือ คุณแหวน 092 251 4224 หรือ vdwthc@gmail.com

Voice Dialogue Deepenings
หลักสูตรต่อยอดกับงานว๊อยซ์ไดอะล้อค สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้และฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : โรงแรม รามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญกรุง 72/4
หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจลงลึกในเรื่องดังต่อไปนี้
แบบแผนพึ่งพิงในความสัมพันธ์ - ตัวตนต่างๆของเรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในเชิงบวกและเชิงลบอย่างไร แล้วจะทำอะไรกับเรื่องนี้ได้บ้าง
ทำความเข้าใจกับบทบาทของเสียงตัดสินในกระบวนการของการพัฒนาจิตสำนึก (ทั้งเสียงตัดสินตัวเอง และ เสียงตัดสินผู้อื่น)
เพิ่มกำลังให้กับเงื่อนไขต่างๆเพื่อบ่มเพาะกระบวนการเท่าทันตัวตน
ทำงานกับความฝัน - หลักการพื้นฐานของการทำงานกับความฝัน
รับประสบการณ์ตรงกับกระบวนการการสัมภาษณ์ตัวตนแบบกลุ่ม
หลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่เคยผ่านหลักสูตรพื้นฐาน Voice Dialogue Foundation มาแล้วเท่านั้น คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะลงหลักสูตรต่อยอดนี้ แนะนำให้ท่านรับการสัมภาษณ์ตัวตนส่วนบุคคลอย่างน้อย 2 ครั้งก่อนเข้าร่วมหลักสูตรเพื่อมีประสบการณ์ตรงที่เพียงพอ สามารถติดต่อคุณซอยเพื่อรับการสัมภาษณ์ตัวตน
ค่าลงทะเบียนหลักสูตร “Voice Dialogue Deepenings” 32,100 บาท พิเศษ เพียง 29,960 บาท หากลงทะเบียนและโอนเงินภายใน 9 มิถุนายน 2560 (หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรลงลึกและเรียนกลุ่มเล็ก รับผู้เรียนเพียง 15 ท่านเท่านั้น)
กรอกใบสมัครได้ตาม LINK ด้านล่างนี้
สมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณซอย 092 452 2424 หรือ คุณแหวน 092 251 4224 หรือ vdwthc@gmail.com

Private Sessions
การฝึกฝนส่วนบุคคล

สามรอบต่อวัน : 9:00-11:00, 12:00-14:00 และ 15:00-17:00
ราคา 200 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าในอัตราเงินบาท ต่อรอบ
ท่านสามารถนำเรื่องประเด็นส่วนตัวหรือประเด็นความสัมพันธ์ เพื่อมารับการฝึกฝนส่วนบุคคลทั้งในรูปแบบเดี่ยวหรือคู่ความสัมพันธ์ และ ยินดีที่จะให้ท่านอัดเสียงไว้เพื่อฟังภายหลังได้ หากท่านไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้คล่อง ท่านจะต้องมีล่ามแปลภาษาที่ไว้ใจได้มากับท่านด้วย ซึ่งหมายถึงผู้ที่จะให้เกียรติเรื่องราวที่เป็นส่วนตัว หรือเป็นความลับและเป็นผู้ที่ท่านมีความรู้สึกปลอดภัยด้วยที่จะเปิดเผย เรื่องราวต่างๆได้อย่างเต็มที่ต่อหน้าบุคคลนั้นๆ
ท่านสามารถติดต่อให้คุณซอย วริวรรณ์ วิทยฐานกรณ์ (ผู้สัมภาษณ์ตัวตน) เป็นล่ามแปลภาษาในการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลได้ ค่าแปลภาษา 500 บาทต่อรอบ
กรุณาตรวจสอบและจองช่วงเวลาล่วงหน้าได้ที่ คุณซอย 092 452 2424
*การฝึกฝนส่วนบุคคลนี้ รับเฉพาะผู้ที่เคยลงเรียน Voice Dialogue Foundation แล้วเท่านั้น*

เกี่ยวกับผู้สอน

เจมี่ โอนา แพนกายา เป็นครูด้านจิตวิทยาเชิงจิตวิญญาณที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี เธอเดินทางสอนทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ และเป็นผู้เขียนบทความเพื่อการสอนมากมายรวมถึงหนังสือที่เพิ่งออกใหม่ ชื่อว่า An Introduction to Voice Dialogue: Finding the Benefit of People Who Bug You เธอเป็นผู้แสวงหามิติทางด้านจิตวิญญาณและเป็นบุคคลที่รักในจิต และยังหลอมรวมการศึกษาเรื่องแบบแผนแม่แบบดั้งเดิม (Archetypal Studies) การฝึกสติภาวนา งานสร้างสรรค์และศิลปะ รวมถึงการฝึกการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆเข้ากับงานว๊อยซ์ไดอะล้อค เธอยังได้พัฒนาหลักสูตรระยะเวลา 2 ปี Transformational Arts เพื่อสนับสนุนผู้คนที่ต้องการพัฒนากระบวนการรู้เท่าทันตัวตน และเพื่อเป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่ฝึกและสนับสนุนผู้ที่สนใจที่จะทำงานเป็นผู้สัมภาษณ์ตัวตนอีกด้วย